Za ktoré testy v tehotenstve sa pripláca?

Nadštandardné vyšetrenia predstavujú nadstavbu k tým, ktoré sa vykonávajú plošne. Väčšinou ich nepreplácajú poisťovne, aj keď ich presnosť môže byť spoľahlivejšia v porovnaní s tými klasickými.

Kedy sa oplatí nadštandard?

Jedným z takýchto vyšetrení je napríklad TRISOMY test, ktorý dokáže s viac ako 99-percentnou istotou vylúčiť (alebo potvrdiť) prítomnosť chromozómových porúch plodu. Je možné ho realizovať už od 11. týždňa gravidity a výsledky má budúca mamička k dispozícii už do 5 pracovných dní.

TRISOMY test zisťuje prítomnosť troch typov trizómií (náhodné chyby chromozómov), ktoré spôsobujú Downov, Patauov a Edwardsov syndróm. Toto vyšetrenie je vhodné pre ženy, ktorým vyšli zlé výsledky biochemických skríningových testov, ženám vo vyššom veku (nad 35 rokov), ale, samozrejme, aj ktorejkoľvek žene, ktorá si chce dopriať spokojné tehotenstvo bez obáv. Keďže sa vyšetrenie vykonáva z krvi tehotnej, nenesie so sebou žiadne riziko.

Zvedavosť je legitímny dôvod

Nadštandardné testy sú vhodné aj pre tie budúce mamičky, ktoré sú jednoducho len zvedavé. Siahajú po nich ženy, ktoré sa zvyknú ľahko vystrašiť, napríklad falošne pozitívnymi výsledkami biochemického skríningu. Psychický stav tehotnej ženy je počas tehotenstva veľmi dôležitý. Ak má budúca mamička obavy (hoci aj bezdôvodné) a negatívny test by ju mohol upokojiť, nadštandardné testy môžu byť veľkou pomocou. Sú výborným doplnkom: umožňujú budúcim mamičkám vyhnúť sa neistote a zbytočným invazívnym vyšetreniam.

Pohlavie vedia odhaliť už v 10. týždni

Už na začiatku tehotenstva uvažuje budúca mamička aj o pohlaví svojho dieťatka v brušku. Štandardne je možné ho identifikovať až pri ultrazvuku a to tiež len vtedy, ak sa plod otočí správnym smerom. Slovenskí vedci však vyvinuli aj DNA test BabyGen, ktorý s veľkou presnosťou určí pohlavie plodu už v 10. týždni tehotenstva do 5 pracovných dní. Výsledky testovania sa však môžu budúci rodičia dozvedieť až po ukončení 12. týždňa tehotenstva (usmernenie Etickej komisie MZ SR).

Zvedavosť verzus dedičné ochorenia

Pri zisťovaní pohlavia nemusí hrať vždy úlohu len zvedavosť. Niekedy môže byť rozhodujúcim faktorom pri prenose genetických chorôb z rodičov na potomkov práve pohlavie plodu. Ak sa v rodine podobná anamnéza nachádza, je možné DNA analýzou stanoviť pohlavie plodu bez nadštandardného príplatku za vyšetrenie. V takýchto prípadoch je potrebné navštíviť ambulanciu klinického genetika, ktorý rozhodne o všetkých potrebných vyšetreniach. Takýto test – prenatálne stanovenie pohlavia plodu z krvi matky – vykonávajú laboratóriá Medirex.